Upm yhtiökokous 2020. UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2020

ICRAAM2020

Upm yhtiökokous 2020

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kun kehitämme internet-palveluitamme, käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja kohdentaaksemme sisältöjä sekä sivustolla, että mainonnassa. Yhtiökokous vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen. Osingon ensimmäinen erä 1,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 4. Täsmäytyspäivä Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Vaatimus saada asia käsiteltäväksi vuoden 2020 yhtiökokouksessa Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä yhtiön hallitukselta kirjallisesti. There are 3 types of taxi services offered, namely Coupon Taxi, Metered Taxi or Premier Taxi.

Next

Yhtiökokous

Upm yhtiökokous 2020

Jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja yhtiökokouksen asialistalle, vaatimus on esitettävä viimeistään 27. Yhtiökokous hyväksyi kaikki sille tehdyt ehdotukset. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 4. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 7. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi. Kansainvälisesti irtoamispäivä ex-date ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa.

Next

Osingot: UPM

Upm yhtiökokous 2020

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 4. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kuvatun osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat osingon toiseen erään. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan torstaina 11. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, Elizabeth Elly Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber ja Marco Wirén sekä uutena jäsenenä Sonat Burman-Olsson.

Next

Yhtiökokous

Upm yhtiökokous 2020

Pääoman palautus Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Domestic Baggage Reclaim, Arrival Level Hotel Limo Pick-Up Services This can be pre-arranged with the hotel via guest services prior to arrival to make the 60km journey hassle-free and comfortable. Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla voi olla ehdotuksia koskien muun muassa mahdollisia valtuutuksia laskea liikkeelle uusia osakkeita tai hankkia omia osakkeita. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 561 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 267 750 041 osaketta ja ääntä. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat. Osakkeenomistajan velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajalla on velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous, jos osakkeenomistajan ääniosuus yhtiössä kasvaa yli 30 tai yli 50 prosentin.

Next

Osingot: UPM

Upm yhtiökokous 2020

Pöytäkirjan nähtäville pano Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Nesteen pääkonttorissa kahden viikon kuluttua. Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 2. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 30. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Next

2019

Upm yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2019 Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. Voit hyväksyä evästeet klikkaamalla viereistä painiketta tai valita toisen vaihtoehdon avaamalla tämän linkin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista jakautuu osingon toinen erä yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan osionkoa 0,38 euroa osake. Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen grouplegalaffairs sanoma.

Next

Yhtiökokous 2020

Upm yhtiökokous 2020

Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen: Käytämme evästeitä, jotta pystymme varmistamaan parhaan käyttökokemuksen ja kohdentamaan sisältöä sekä sivustolla että mainonnassa. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön voiton käytöstä, hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten palkkio sekä tilintarkastaja ja tämän palkkio. Yhtiönkokouksen käsiteltäväksi voidaan ottaa vain asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Yhtiön ei ole julkisen ostotarjouksen tekemistä koskevia säännöksiä.

Next

logo

Upm yhtiökokous 2020

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa sen sisällyttämiseksi kokouskutsuun, mikäli se on saapunut yhtiön hallitukselle 10. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Our airport representative will be on hand to direct you to the awaiting limousine.

Next