Siste sluttkurs: 1 141.86 (-17.11), 31. aug 2021

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 31. aug 2021

Hovedindeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt.

Indeksen tester motstanden ved cirka 1160 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 1160 poeng vil utløse et kjøpssignal.

Indeksen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: (Score: -28)

Periode   Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-1.00%8 271.49-1.48%
1 uke-39.143.25%6 264.09-0.76%
1 måned-25.719.14%4 561.79+0.67%
3 måneder-35.5616.73%4 982.70+3.19%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart

Candlesticks

chart

Kort sikt: Hold

chart

Middels lang sikt: Svak selg

chart

Lang sikt: Kjøp


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (Investtech). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (Investtech). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Reach out

Find us at the office

Gieser- Madigan street no. 4, 89728 Tokyo, Japan

Give us a ring

Danyelle Malanche
+96 551 917 434
Mon - Fri, 10:00-17:00

Tell us about you