Yatırımcı İlişkileri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Ünvanı: İNFO YATIRIM Menkul Değerler A.Ş.

Adresi: Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza No:14 Kat:8-9  Mecidiyeköy- Şişli / İstanbul

Tescil Tarihi: 28/12/1990

Sicil Numarası: 271081

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

İnfo Yatırım Menkul Değerler A:Ş. Ana Sözleşmesi için tıklayın.

Değişikliklerin Yayımlandığı TTSG

22 Nisan 2020 Sayı 10064

İnfo Yatırım Yatırım KAP Duyuruları

İlişkin Taraflarla İşlemlere İlişkin Bilgiler

Mali Tablolar

Genel Kurul

2020 Yılı Olağan Genel Kurul

2019 Yılı Olağan Genel Kurul

2018 Yılı Olağan Genel Kurul

2017 Yılı Olağan Genel Kurul

2016 Yılı Olağan Genel Kurul

2015 Yılı Olağan Genel Kurul

2014 Yılı Olağan Genel Kurul

2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul

2013 Yılı Olağan Genel Kurul

2012 Yılı Olağan Genel Kurul

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul İç Yönergesi için tıklayın.

Genel Kurula Davet Metni için tıklayın.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul

2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.

2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.

Tadil Metni için tıklayın.

Genel Kurula Davet Metni için tıklayın.

2011 Olağanüstü Genel Kurul

2011 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi için tıklayın.

Vekaletname için tıklayın.

2011 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.

Kar Dağıtım Politikası - 2011 Yılı

Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticileri Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticileri Ücretlendirme Politikası için tıklayın.

Borçlanma Aracı İhracı

INFO Bedelsiz Sermaye Artırımı

INFO Bedelli Sermaye Artırımı

Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu için tıklayınız.

PAZARLAMA DEPARTMANI

Yatırımcı

Yatırımcı

Şirket Paylarını Geri Alma Programı

Şirket Paylarını Geri Alma Programı için tıklayın.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bağımsız Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Reach out

Find us at the office

Gieser- Madigan street no. 4, 89728 Tokyo, Japan

Give us a ring

Danyelle Malanche
+96 551 917 434
Mon - Fri, 10:00-17:00

Tell us about you