op

Views: 2.335

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse Rolls-Royce, maker van onder meer vliegtuigmotoren, heeft een miljardenverlies geleden als gevolg van de coronacrisis. Vanwege de virusuitbraak annuleerden luchtvaartmaatschappijen hun orders voor nieuwe vliegtuigen en ook was er minder vraag naar nieuwe onderdelen voor motoren en de onderhoudsdiensten van Rolls-Royce.

Het verlies liep in de eerste zes maanden op tot meer dan 5,4 miljard pond. Dit is omgerekend zon 6 miljard euro. Het verlies dikte onder meer aan door boekhoudkundige afschrijvingen. Daarbij zakte de onderliggende omzet met meer dan een kwart tot 5,6 miljard pond.

Om de waarschijnlijk nog een tijd voortdurende malaise het hoofd te bieden, wil Rolls-Royce onderdelen verkopen. Daarbij staat de Spaanse motoren- en onderdelendivisie ITP Aero als eerste op de nominatie om verkocht te worden. Rolls-Royce is ook bezig met het sluiten van locaties en het schrappen van banen. Topman Warren East, die al had gewaarschuwd dat de vliegtuigmotorenbusiness een derde kleiner zou kunnen worden, zegt dat er tot nu toe een streep is gezet door 4000 arbeidsplaatsen van een potentiƫle 9000 die mogelijk moeten verdwijnen.

Reacties

Reach out

Find us at the office

Gieser- Madigan street no. 4, 89728 Tokyo, Japan

Give us a ring

Danyelle Malanche
+96 551 917 434
Mon - Fri, 10:00-17:00

Tell us about you